Inspekcje i nadzory spawalnicze

Sprawujemy nadzór nad produkcja konstrukcji spawanych.

Sprawujemy nadzór nad produkcja konstrukcji spawanych, weryfikacja zgodności gotowych wyrobów, którą prowadzą wykfalifikowani pracownicy IWI-C i EWE ich zadania i kompetencje określone są w normie PN-EN ISO 14731. Po stwierdzeniu gotowości produktu do wysyłki , sporządzamy pełną dokumentacje powykonawczą.