Badania

Badania Niszczące

Prowadzenie badań jest niezbędne do kwalifikacji technologii spawania. Głównym jej celem jest sprawdzenie stanu chemicznego materiału. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt m.in.

 

Prowadzimy Badania

Badania Makroskopowe Metali

Firma dysponuje mikroskopem metalograficznym dwuokularowy OPTA-TECH MM-100.

Badanie z dziedziny metaloznastwa polegające na obserwacji okiem nieuzbrojonym (lub przy niewielkim powiększeniu) naturalnych powierzchni lub specjalnie przygotowanych (wyszlifowanych i wytrawionych odpowiednimi odczynnikami) zgładów części maszyn,odlewów,gotowych wyrobów w celu oceny jakości i wykryciu wad,np:

Badania pomiaru twardości sposobem Vickersa

Posiadamy stacjonarny,cyfrowy twardościomierz micro/macro VICKERSA (KNOOP,BRINEL) model 5101 zakres od 10g. do 250 kg. z zamkniętą pętlą obciążenia. Wykonujemy pomiary twardości w oparciu o instrukcję obsługi twardościomierza.

Badanie polega na wgnieceniu w powierzchnię badanego materiału czworobocznego foremnego ostrosłupa diamentowego o koncie wierzchołkowym 136’ pod zadanym statycznym obciążeniem F i zmierzeniu przekątnych d powstałego odcisku w kształcie kwadratu. Używana jest jedna skala,uniwersalna dla wszystkich klas materiałów. Jest możliwość badania bardzo cienkich próbek.

Badanie Metodą Spektometryczną

Firma posiada SPEKTROMETR PMI MASTER PRO 2 . Przeznaczony jest do precyzyjnej analizy,szybkiej identyfikacji i weryfikacji metalowych próbek.

Plazma powstała w trakcie pomiaru wykonywanego za pomocą sondy emituje światło,które jest następnie wyprowadzane do PMP światłowodem. Tam podlega analizie widmowej i pomiarowi za pomocą CCD (przyrządów o sprzężeniu ładunkowym, światłoczułych układów półprzewodnikowych).

Określony obszar mierzonego widma można przypisać dla każdego pierwiastka.

Urządzenie PMP jest obsługiwane za pomocą dostarczonego oprogramowania,które wyświetla wynik analizy na ekranie.

 

Badanie Maszyną Wytrzymałościową

Pracujemy na maszynie wytrzymałościowej HT 2101.

Próba zginania przeprowadzana jest w celu sprawdzenia plastyczności złączy oraz wykrycia ewentualnych niezgodności spawania lub zgrzewania.

Polega na poddaniu próbki o przekroju okrągłym, kwadratowym, prostokątnym lub wielobocznym odkształceniu plastycznemu przez zginanie, bez zmiany kierunku obciążenia, aż do osiągnięcia określonego kąta zgięcia.

Kryteria oceny przeprowadzonych badań statycznej próby zginania określone są w normach przedmiotowych. Wszystkie przypadki pęknięć i złamań są poddawane dokładnym oględzinom  celem stwierdzenia ich przyczyny i odnotowane w protokole badania.

Posiadamy MŁOT CHARPY.

Urządzenie, za pomocą którego dokonuje się pomiaru udarności poszczególnych materiałów w postaci specjalnie przygotowanych próbek. Wyznacza energię potrzebną do udarowego złamania próbki podpartej końcami na dwóch podporach za pomocą uderzającego w nią środkowo wahadła .

Miarą udarności jest stosunek pracy, jaka została włożona, aby zniszczyć próbkę  do pola powierzchni przekroju w miejscu występowania karbu.