Przygotowanie zakładów do certyfikacji

Przystosowujemy zakłady do Certyfikacji

Przygotowujemy zakłady produkcyjne do procesu certyfikacji wg norm PN-EN ISO 3834-2, PN-EN 1090. Począwszy od audytu wewnętrznego w firmie starającej się wdrążyć wyżej wymienione normy, przygotowanie dokumentacji systemowej, szkolenia, uzyskanie technologii spawania aż po audyt firmy certyfikującej. Posiadamy duże doświadczenie w tej dziedzinie, co pozwala na szybkie osiągnięcie celu.

Opracowujemy kwalifikacje technologii spawania WPQR zgodnie z etapami zawartymi w PN-EN ISO 15614-1, która kończy się otrzymaniem protokołu z kwalifikowania technologii przez jednostkę notyfikowaną – WPQR oraz opracowaniem końcowej instrukcji technologicznej spawania – WPS.